NASPORTE SI S NAMI
NA SLUŠNÝ DÔCHODOK

Sporiť si budete na
vlastnom osobnom
dôchodkovom účte

Získate neustály prehľad o svojich dôchodkových úsporách

Nebudete platiť
nič navyše

Keďže na Váš dôchodkový účet sa presmeruje
časť Vašich povinných odvodov, ktoré
už teraz platíte do Sociálnej poisťovne

NESPOLIEHAJTE SA NA SOCIÁLNU POISŤOVŇU
A VYUŽITE DOBROVOĽNÉ PRÍSPEVKY

Môžete sporiť v dvoch dôchodkových fondoch,
rozdelením úspor tak môžete investičnú stratégiu
viac prispôsobiť Vašim predstavám
a jeden fond je vždy garantovaný

Váš budúci dôchodok budete dostávať
z dvoch nezávislých zdrojov

To znamená zo Sociálnej poisťovne (1.pilier)
a z úspor nasporených na Vašom osobnom dôchodkovom účte (2.pilier)

 

Čo je 2.pilier?

Každý dôchodkovo poistený občan platí na Slovensku povinné dôchodkové odvody do Sociálnej poisťovne.Reforma dôchodkového systému v roku 2005, nám všetkým ponúkla spravodlivejší princíp zásluhovosti.

Vznikom 2.piliera došlo k zásadnej zmene. Namiesto čistého ponechania dôchodkových odvodov v Sociálnej poisťovni, máme možnosť priamo ovplyvniť výšku nášho budúceho dôchodku.

 

Ako Vám pomôžeme?

Sme tu pre to, aby sme Vám správne a včas odpovedali na všetky Vaše otázky týkajúce sa starobného dôchodkového sporenia. Na kvalite našich služieb sa môžete podieľať aj Vy. Napíšte nám Vaše názory a podnety na zlepšenie vyplnením nášho dotazníka spokojnosti.

Radi Vám pomôžeme na čísle 0850 111 110. Ak Vám lepšie vyhovuje písomná komunikácia, napíšte nám e-mail na adresu info@vubgenerali.sk.

 

Kto môže vstúpiť do 2.piliera

V súčasnej dobe môže prvú zmluvu o sds (2.pilier) uzavrieť osoba, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení (zmluva do 2.piliera) nedovŕšila 35 rokov veku.

 

Zmluva o SDS

Chcete byť v 2.pilieri ale nechce sa Vám nikam chodiť? Vyplňte si zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v pohodlí domova.

Pri jej vypĺňaní Vám radi poradíme na čísle 0850 111 110.

 

Dôchodkové fondy

KLASIK

dlhopisový garantovaný d.f.
Hodnota dôchodkovej jednotky 0,046332 EUR
Čistá hodnota majetku vo fonde 1 018 571 840,91 EUR
Ročný poplatok za správu dôchodkového fondu 0,30 %

MIX

zmiešaný negarantovaný d.f.
Hodnota dôchodkovej jednotky 0,049555 EUR
Čistá hodnota majetku vo fonde 43 462 410,94 EUR
Ročný poplatok za správu dôchodkového fondu 0,30 %

PROFIT

akciový negarantovaný d.f.
Hodnota dôchodkovej jednotky 0,050497 EUR
Čistá hodnota majetku vo fonde 85 193 412,19 EUR
Ročný poplatok za správu dôchodkového fondu 0,30 %

INDEX

indexový negarantovaný d.f.
Hodnota dôchodkovej jednotky 0,055914 EUR
Čistá hodnota majetku vo fonde 169 200 200,45 EUR
Ročný poplatok za správu dôchodkového fondu 0,30 %

Údaje sú platné ku dňu 15.02.2018

Zistiť viac

 
 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE

21. 11. 2017
AKTIVUJTE SI ELEKTRONICKÉ VÝPISY A VYHRAJTE SKVELÉ CENY!

Patríte k sporiteľom, ktorí ešte nemajú aktivované elektronické výpisy ...

Zistiť viac